home > Alerjinizi değerlendirin > Hayatınıza etkileri

ALERJİNİZİN İŞ VE KİŞİSEL

HAYATINIZA ETKİLERİ NELERDİR?

Ev tozu akarı alerjiniz, iş yerindeki performansınızı ve veriminizi veya öğrenme becerinizi ne ölçüde etkiliyor? Ailenize ve kendinize yeterince zaman ayırmanıza izin veriyor mu? Cevabı öğrenmek için soruları cevaplayın.1

 

 

Halen çalışıyor musunuz?
Genellikle haftada kaç saat çalışıyorsunuz?
Geçen yedi gün içinde, alerjileriniz ile ilgili sorunlar yüzünden işinizden kaç saat kaybettiniz?
Geçen yedi gün içinde çalışırken, alerjileriniz verimliliğinizi ne derece etkiledi?Rahatsızlığınızı 0 (“yaptığım iş hiç etkilenmedi”) ile 10 (“yaptığım iş çok etkilendi”) arasında derecelendirin:
Halen herhangi bir eğitim kurumunda (örneğin; ilköğretimin son üç yılı, lise, yüksekokul, üniversite, yüksek lisans, ek dersler, vb.) derslere devam ediyor musunuz?
Genellikle haftada kaç saat derse giriyorsunuz?
Geçen yedi gün içinde alerjilerinizle ilgili sorunlar yüzünden derslerden ya da okuldan kaç saat kaybettiniz?
Geçen yedi gün içinde okuldayken ya da akademik bir ortamda ders alırken alerjileriniz, verimliliğinizi ne derece etkiledi?Rahatsızlığınızı 0 (“akademik performansım hiç etkilenmedi”) ile 10 (“akademik performansım çok etkilendi”) arasında derecelendirin:
Geçen yedi gün içinde alerjileriniz, iş yeriniz veya okulunuzdaki çalışmalarınız haricinde normal günlük faaliyetlerinizi yapabilmenizi ne derece etkiledi? Rahatsızlığınızı 0 (“günlük aktivitelerim hiç etkilenmedi”) ile 10 (“günlük aktivitelerim çok etkilendi”) arasında derecelendirin:


[1] Reilly MC, Tanner A, Meltzer EO: Work, classroom and activity impairment instruments:
validation studies in allergic rhinitis. Clin Drug Invest 1996; 11(5):278-288.