home > Polen Alerjisi

POLEN ALERJİSİ

VE SİZ

Polen alerjisi, birçok durumda farklı polen çeşitlerini kapsayan yaygın bir solunum sistemi hastalığıdır. Fakat semptomları yatıştırmaya yönelik çözümler mevcutken, hastalığın sağlığınıza zarar veren etkisine teslim olmak sizin için bir zorunluluk değildir.

 

Polen alerjisine dair faktörler

HR-sick adult(12)

Polen alerjisi belirli bitki türlerinden (ağaçlar, çimler ve otsu bitkiler) üretilen, rüzgarla taşınan polen taneciklerine karşı gösterilen aşırı reaksiyondur. Yalnızca bitkilerin üretken oldukları dönemde ortaya çıkması nedeniyle bu durum genelde “mevsimsel alerjik rinit” olarak bilinmektedir. Havada mevcut olan polenin aşağıdaki semptomlara neden olacak şekilde deride, gözlerde, burunda ve bronşlarda yerleşmesi mümkündür:

  • aksırma,
  • burunda kaşıntı, akıntı ve tıkanma,
  • gözlerde kızarma ve sulanma,
  • nefes almada güçlük.

Polen alerjisinin semptomların şiddetlenmesine neden olan astım ile seyretmesi de mümkün olabilmektedir 1.

 

 

Çapraz Reaktif Alerjiler

Polen alerjisine maruz kalan çoğu kişi farklı polen türlerine karşı duyarlıdır ve benzer proteinleri içeren belirli besinlere karşı da reaksiyon gösterebilmektedir. Söz konusu reaksiyonlar « çapraz reaktif alerjiler  »olarak adlandırılmaktadır 2. Huş ağacı poleni ve elma arasındaki çapraz reaktivite bu konuya yönelik tipik bir örnektir.

 

Gündelik Yaşama Etkisi Genelde Azımsanmaktadır

HR-sick adult(12)

Avrupa’da bu hastalığa yakalanan insanların % 15 ila 20’si, aslında gündelik yaşamları üzerinde son derece zararlı bir etki yaratan alerjik rinit 3 hastalığının ağır bir halinden mustariptir. Bu durum uyku apnesi, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi tıbbi komplikasyonlarla seyredebilmekte 4 ve uyku kalitesi, günlük aktivite performansı, konsantrasyon kabiliyeti, iş yerinde verimlilik ve genel iyilik halini olumsuz bir şekilde etkilemektedir5. Çocuk ve gençlerde mevsimsel alerji öğrenme kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilmektedir6.Avrupa’da yapılan güncel bir çalışma ağaç poleni alerjisine maruz hastaların yaklaşık olarak üçte ikisinin, hastalık semptomlarının kısa ömürlü olmasına rağmen ciddi rahatsızlık oluşturması nedeniyle, bu hastalığın günlük yaşantılarında gerçek bir engel7 teşkil ettiğini ortaya koymuştur.

 

Eğer iyi tedavi edilmeze alerjik rinitin kötüleşmesi mümkündür. Alerjik rinit hastalığı çeken hastaların astıma yakalanma riski nüfusun geri kalanına kıyasla 3.5 kat daha fazladır8.

Polen alerjisinin hastalığa yakalanan kişilerce dahi anlaşılamaması mümkündür. Bu hastalık tedavi edilebilmektedir ve buna yönelik çözümler mevcuttur. Bir alerji uzmanına danışarak alerji değerlendirmesinden geçin ve uygun bir tedavi planı oluşturun.

Aşağıda solunum alerjinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak iki test yer almaktadır:


[1] Baxi S. N. The Role of Allergen Exposure and Avoidance in Asthma. Adolesc Med State Art Rev. 2010 April ; 21(1): 57.
[2] Hauser et al. Panallergens and their impact on the allergic patient. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2010, 6:1
[3] White P. et al. Symptom control in patients with hay fever in UK general practice: how well are we doing and is there a need for allergen immunotherapy? Clinical and Experimental Allergy. 1998: 28: 266-270.
[4] Sih T, Mion O. Allergic rhinitis in the child and associated comorbidities. Pediatr Allergy Immunol 2010: 21: e107–e113.
[5] Kremer B. et al. Relationship between allergic rhinitis, disturbed cognitive functions and psychological well-being. Clin Exp Allergy 2002;32:1310-15.
[6] Walker S, Khan-Wasti S, Fletcher M, Cullinan P, Harris J, Sheikh A. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: case–control study. J. Allergy Clin.Immunol. 120(2), 381–387 (2007).
[7] Brehler et al. Perceptions and experience of tree pollen allergy in the general public in four European countries. Allergy (Suppl 97), 358 Abstract 949
[8] Shaaban R et al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet. 2008, 372:1049-1057
[9] D’Amato et al. Allergenic pollen and pollen allergy in EuropeAllergy 2007: 62: 976–990