home > Polen Alerjisi > Bazı Çarpıcı İstatistikler

POLEN ALERJİSİNE DAİR ÇARPICI RAKAMSAL VERİLER

• Avrupa’da solunumla ilgili alerjileri olanların %40 kadarı aslında polen alerjisinden etkileniyor olabilir1.

 

HR-sick adult(12)

  • Tek bir Yakup otu bitkisi bir günde milyonlarca polen taneciği üretebilmekte ve 1 metreküp havada yalnızca 5 tanecik bulunması alerjik reaksiyonu tetikleyebilmektedir2.
  • Avrupa’da alerjik rinit vakalarının yarısından fazlası çim alerjisi nedeniyle ortaya çıkmaktadır 3
  • Huş poleni alerjisi son 20 yıl içerisinde üç kat artmıştır4
  • Polen alerjisine maruz kaldığını düşünen kişilerin ancak %15’inin hastalığı bir alerji uzmanı tarafından tanımlanmıştır5.

 
 


[1] D’Amato et al. Allergenic pollen and pollen allergy in EuropeAllergy 2007: 62: 976–990
[2] ATMO Rhône Alpes – Observatoire de l’Air en Rhône-Alpes.
[3] Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J. 2004 Nov;24(5):758-64.
[4] Stevens et al. Is the prevalence of specific IgE to classical inhalant aeroallergens among patients with respiratory allergy changing? Evidence from two surveys 15 years apart. Acta Clinica Belgica, 2003; 58-3
[5] Brehler et al. Perceptions and experience of tree pollen allergy in the general public in four European countries. Allergy (Suppl 97), 358 Abstract 949