home > Polen Alerjisi > Bir Modern Çağ Hastalığı

POLEN ALERJİSİ: BİR MODERN ÇAĞ HASTALIĞI

Çevre kirliliği, küresel ısınma, küreselleşme ve stres: tüm bu faktörler ve çağımızda ortaya çıkan diğer büyük olayların getirisi artan polen alerjisi riski olmuştur.

 

İklim Değişikliğinin Sonuçları

Küresel ısınma son birkaç on yıllık zaman zarfında gözlemlenen polen alerjisi artış seviyelerini doğrudan etkilemiştir. Aslında, havaların erken ısınması, çabuk soğuması ve bitkilerin daha hızlı büyümesi gibi nedenlerle polen mevsimleri de uzun sürmeye başlamış ve atmosferde bulunan polen miktarı artış göstermiştir.

 
 

Küreselleşme Faktörü Yeni Alerjenlerin Ortaya Çıkmasına Neden Olmaktadır

Bazı bitki türleri daha önce adlarının bile bilinmediği yerlerde görülmekte, ülkeler süsleme amacıyla dışarıdan ağaç ithal etmekte, egzotik bitki türleri sıradanlaşmakta, ticaret artmaya devam etmekte ve seyahat daha önce olduğundan daha erişilebilir hale gelmektedir. Tüm bu küresel hareketler, alerji riskini tetikleyen ya da artıran bir dizi yeni alerjen,ve maddelere maruz kalmamız ile sonuçlanmaktadır.

 
 

Ağırlaştırıcı bir faktör olarak hava kirliliği

HR-sick adult(12)

Hava kirliliği, özellikle de trafik ya da endüstriyel faaliyetler neticesinde ortaya çıkan kirlilik, alerji gelişim riskini artırmaktadır. Hava kirliliği nedeniyle burun mukozasının gücü azalmakta ve solunum yolları alerjenlere karşı daha fazla reaksiyon göstermektedir. Üstelik, kirlilikle birlikte havada bulunan alerjen maddelerin yapısındaki potansiyel artmaktadır; bir diğer deyişle, kirlilik partikülleri polen taneciklerine adeta ‘yapışarak’ taneciklerin yapısını değiştirmekte ve solunum yollarında iltihap oluşumu riskini artırmaktadır. 1 2

 
 

Zihni ve vücudu ‘kirleten’ bir diğer faktör; stres”

Stresin bağışıklık sistemi ve vücudun iltihaba karşı kendini koruma yetisi üzerinde zararlı bir etkisi vardır ve son zamanlarda yapılan çalışmalar bu durumun artan alerjik rinit ve astım ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

 


[1] Mösges R, Klimek L, Today’s allergic rhinitis patients are different: new factors that may play a role. Allergy 2007: 62: 969-975
[2] D’Amato, G., Cecchi, L., Bonini, S., Nunes, C., Annesi-Maesano, I., Behrendt, H., Liccardi, G., Popov, T. and Van Cauwenberge, P. (2007), Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy, 62: 976–990